Swedish/Svenska http://www.vikingship.se/arkiv/dagbok99.html
Copyright © info@vikingship.se 

  
   Ove Långe Vikingshipsite

Dagbok
år 1989

Detta hände år 1999
Dagbok Innehåll:
[ Dagbok 1999: ]


[ Dagbok 1998: ]
[ Dagbok 2000: ]

Dagbok 1999!
  Lördag 2/1.
  Föreningens medlemmar samlades till fest i Hellekis Säteris Smedja. Vi samlades klockan 18:00. En del i vikingakläder andra i vanliga finkläder. En härlig blandning med andra ord. Vi blev bjudna på Rödbetssoppa, Hjortstek med lingon och kaka till kaffet. Baren öppnades efter middagen. Under festen berättade medlemmarna historier från det gågna året. Om Vänersborgsresan, Bohuslänsresan, Charterturer under året och De seglingar som vi genomfört i utbildnings och experimentsyfte. Den nya Hemsidan presenterades också för medlemmarna. Det ämne som satte störst intryck på alla var dock presentationen av förslaget till Amerikaresan hösten år 2000. Läget pejlades om vi var intresserade och det var vi förstås. Resan innebär förstås att vi måste få en segelkunnig och tränad besättning tills dess. Det gör det ännu viktigare att vi får färdigt den nya riggen till våren.
  Lördag 6/2 - Söndag 14/2. Båtmässan
  Föreningen Bevara Repslagarbanan i Älvängen bjöd in oss till deras utställning på Båtmässan. De hade en ganska stor monter, som var mycket profsig. De inbjudna föreningarna fick ungefär en kvadratmeter yta. Vi valde att ställa ut skeppets svans och ett antal bilder på skeppet. Dessutom hade vi tryckt upp ett informationsblad om skeppet och föreningen. Utställningen gav ett stort gensvar med många besökare.
  Lördag 20/2.
  Idag kommer offerten på repen till den nya riggen. Tillverkare blir Föreningen Bevara Repslagarbanan i Älvängen. När den är godkänd från bägge parter kommer repen att tillverkas med prelimenär leverans i mitten på April.

  Seglets offert kommer snart också. Lite försening får vi nog räkna med tyvärr. Leverans kanske i slutet av maj.
  Lördag 20/3.
  I helgen hade vi utbildning i ISM. Alla passagerarfartyg måste ha ett ISM-säkerhetsdokument för att få bedriva passagerarverksamhet, så även vi. ISM är en ny företeelse trots att vi faktiskt redan är inne på version 2.0.
  I utbildningen ingick teorilektioner på:
  Genomgång av manualen.
  Passagerar instruktion.
  Roddteknik.
  Seglingsteknik.
  Förtöjning och ankring.
  El motor och VVS-utrustning.
  Utrustning och handhavande.
  Vakttjänst.
  Sjömanskap.

  och Praktik med
  Systemgenomgång ombord.
  Övning med räddningsdräkt.
  Påmönstring.

  Utbildningen upplevdes som mycket positiv av deltagarna. Vill du också läsa vårt ISM-dokument? Gå då till [ ISM 2.0 ]

  Torsdag 25/3.
  Årsmöte.
  Det kom tyvärr väldigt få till årsmötet men det kunde dock hållas. Sammanfattningsvis kan sägas att den största förändringen blev att ARBETSTVÅNGET AVSKAFFADES. Revisionsberättelsen och kassarapporten godkändes. Ansvarsfrihet beviljades. Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad. Oves motioner röstades bort.
  I övrigt fortlöper det kommande året som tidigare år.


  Arbetstvånget kvarstår ej. Föreningen förutsätter naturligtvis genom detta beslut att medlemmarna fortsätter att hjälpa föreningen. Det är ju så att en medlem är medlem för att han har intresse i föreningen. Då hjälper han ju till så gott han kan. Det är dock upp till föreningen att entusiasmera medlemmarna till praktiskt arbete och hjälp för att driva föreningen framåt.


  Söndag 2/5.
  Sjösättning.

  Tisdag 11/5.
  Årets första chartertur.

  Fredag 18/6.
  Riggruppen plus Ove och Fredrik åkte till Stockholm och Carlqvist segel AB. Vi disskuterade hur seglet skulle sys och vissa praktiska prov gjordes. Carlqvists Segel är enligt vårt tycke det bästa vi kunde få. De är seriösa till tusen och mycket villiga att lära sig om råsegelriggar. Deras support efter leverans kommer också att bli mycket bra. Det bäddar för ett bra segel och ett långt samarbete. Vi rekomenderar andra föreningar att kontakta Carlqvist segel för segelsömmnad.

  Vecka 26.
  Ove och Fredrik plus Riggruppen och frivilliga har jobbat med masten och stående riggen. Masten restes på lördag 2/7. En del detaljer skall modifieras till vintern och finishen skall bättras. Vi har just nu prioriterat funktion. Innan vi blir klara med stående riggen kommer vi att montera fall, vindflöjel mm.

  Jag blir väldigt glad om frivilliga kunde komma till skeppet på måndag kväll efter 1800. Då kommer jag att finnas där och hjälpa igång er med arbete. Jag klarar inte allt själv. / Ove

  Vecka 28.
  En Resa på Vikingaleden (Arvika & Säffle)
  Lördagen den 10 Juni kl:10:00 gick Sigrid till Sjöss mot Värmland. Jag var inte med.

  Lördag 14/8.
  Fest i Blomberg. Inbjudna var medlemmar, stödmedlemmar, andra vikingaskeppsföreningar, speciellt SVS som gett råd och stöd i utvecklingen av den nya riggen, Vikingaskeppet Ylva som är så trevliga och dessutom den underbara Bogserbåten Rolf med sin härliga besättning. Vikingaskeppet Glad kom inte, dock var en representant där tillsammans med SVS besättning.

  Under festen bekantade vi oss med varandra. Vi besökte bl.a Biombergs delikatesser och båtvarvet i blomberg. Innan maten hölls den andra Vikinga-olympiaden. Efter många tappra insatser vann besättningen på Ylva.

  Under maten utdelades diverse smörjelser och gåvor. Under kvällen var baren öppen och deltagarna gjorde det som de tyckte var skoj, lekar, samtal, bastu och bad mm.

 

 


[ Upp ]

[ Dagbok 1998 ]
[ Dagbok 1999 ]
[ Dagbok 2000 ]

[ Hem ]


 
E-post: info@vikingship.se