Svenska http://www.vikingship.se/oldviking/svs/VidfamneS.html
Copyright © @vikingship.se 

       Svenska   
   


Vikingaskeppssida

Vidfamne
En Vikingatida KnarrHem 
Åter 


Fyndet

1933 hittades resterna av ett vikingatida handelsskepp, en s.k. knarr. Fyndet gjordes strax söder om Älvängen några mil norr om Göteborg upp längs Göta, Älv. Fynddelarna har ställts ut permanent på Göteborgs Stadsmuseum.

Bygget

Eftersom vi saknade lokal till det stora bygget gjordes först en modell i skala 1:10. Det visade sig vara bra, vi lärde oss mycket och byggde Vidfamne efter både modell och marinarkeologiska ritningar. Båtbygget startade i jan 1992 och tog drygt två år att få i hamn. Brist på kontanta medel och på lämpligt virke fördröjde bygget (att hitta rätt stävämnen tog över 3 månader mer an beräknat). De dåliga tidernas brist på villiga sponsorer kompenserades av en mängd värdefulla ALU-tjänster.

Finansiering

Vi har blivit sponsrade både in natura och med kontanta medel. Kulturfonder ar de största bidragsgivarna men även några kommuner, Energiverken, Ericsson m.fl. har bidragit. Skanska upplät bygglokal, Vulkan i Anderstorp sponsrade med alla nitar (40 000 kr), dessutom många andra sponsorer med stora, och små bidrag. Bygget har kostat ca 650 000 kr i reda pengar, men är värt ca 5 miljoner, om allt material skulle köpts och arbetskraften inte varit gratis.

Rigg & segel

Masten är av gran 14,8m lång och väger ca 430kg. Den är handhyvlad och ytbehandlad med tjära. Masten står på huvudet, dvs. med rotändan upp. På en råsegelmast är belastningen som högst i toppen, därför står rotändan upp då den är starkast. Rån är 8,6m lång och väger 70kg, även den i gran. Seglet är sytt i lin som vi köpt från Norge (20.000kr). Seglet har sedan barkats (rötimpregnerats) och färgats. Harald Carlsson, segelmakare i Rönnäng har sytt det 88m2 stora seglet gratis.

Dopet

Dopet skedde i samband med sjösättningen. Skeppet heter Vidfamne efter Ivar Vidfamne, se separat blad.

Hamnplats

Under sommaren ligger Vidfamne i sin sommarhamn, dvs. Bruksbåtsbryggan i Klippan, Göteborg, men under de seglingsintensiva perioderna seglas hon i Skagerak, Kattegat och längs kusten. Du kommer till Klippan via Älvsnabbenfärjorna samt buss eller spårvagn.

Upp              Åter              Hem

 

 

 

f

[ © Ove Långe Vikingship site ]
© 2001 Ove Långe
@vikingship.se