Husaby

Utgrävning vid Husaby kyrka
i Västergötland.
OBS! Grävningen gjordes på prästgården utanför kyrkogården.
Teckningar av Ester O´Hara.


Fynd: Krukskärva från sen Romersk Järnålder. A-keramik m.dekor. 20aug-97


Fynd: Spikar och hästskosöm. Trorligen sentida. Keramik m. dekor forntida. 20aug-97


Fynd: Klädhake och bältesspänne. Ålder okänd. 20aug-97


Fynd: Mynningsbit till kittel/gryta, gjord av brons el. likn. 21aug-97


Fynd: Krukskärva, mynning med nagel-dekor på ovansidan. 22aug-97


Fynd: Metall-beslag. Hål genom buken. Ålder okänd. 25aug-97


Fynd: Bryne av diabas och Knivblad. 25aug-97


Fynd: Fynd av glas och keramikpärlor. Glaspärlan halv, grön, matt. Keramikpärlan ljusbeige och röd. 28aug-97


Fynd: Glaspärla. Pärlad fyra gånger. Spår av guldfärg på ena sidan. Fynd i lagret ovan en skelettgrav. 28aug-97


Foto: Ove Laange
Sensation! På näst sista dagen fann vi en skelettgrav. Den låg nedgrävd i sterilen under en eventuell stolphålsbyggnad med möjlig datering till början på 1000-talet. Graven, med skelettet i väst/östlig riktning är antagligen tidig medeltida och grävd genom ett äldre lager. Dateringen får utvisa åldern på fyndet. Skelettet var från en kvinna i ca. 20-årsåldern. Hon var ca. 160cm lång. Notera glaspärlan i lagret ovan. 28aug-97

Sensation! Ännu ett Skelett har påträffats! Detta i det andra schaktet. 5sep-97Ytterligare två skelett har därefter hittats på skilda platser inom området. Frågan är, varför begraver man flera personer utanför kyrkogården och dessutom utspritt inom och över hela prästgården?

Tillbaka till huvudsidan
E-mail: info@vikingship.se